about_us_img1

ՔԻՆԳԹՈՆԵ IMԻՄՏՈՄ

Առաքելություն

Անընդհատ հիանալի ապրանքներ և ծառայություններ մատուցելով ՝ անթերի կապելով աշխարհը:

Տեսլական

Դառնալ անլար կապի տեխնոլոգիայի և լուծումների ակնառու մատակարար:

Հայեցակարգ

Ոսկե որակ, շահիր աշխարհը:

Ոգի

Մարդիկ կողմնորոշվեցին, տեխնոլոգիան նախ. միասնություն և քրտնաջան աշխատանք, նվիրվածություն և նորարարություն:

Փիլիսոփայություն

Շարունակական նորարարություն, որակի հաղթանակs.

Արտադրության արժեքը

Շարունակաբար արժեք ստեղծեք, իրականացնել երկարաժամկետ շահում համագործակցություն հետ հաճախորդներ, մատակարարներ, աշխատակիցներ և բաժնետերեր: